Vår personal är ansiktet utåt. Därför är det viktigt att vi har medarbetare som kan bemöta kunden på rätt sätt. Varje anställd har en omfattande utbildning bakom sig, och kompetens utvecklingen pågår ständigt. Vi vet det mesta om material och metoder, tekniker och miljökunskap. Den som utför arbetet hos kunden har ett stort ansvar och vi ger oss inte förrän uppdraget är slutfört. Detta på ett rent, enkelt och positivt sätt. Vår seriösa och samtidigt glada inställning till golvvård har gett oss en framstående ställning i branschen. Vi tål att jämföras med andra!