Våra honnörsord är "rent, enkelt och positivt".
Det kommer du att märka när du anlitar oss. Sedan starten 1991 har vi lagt oss vinn om att inte bara uppfylla våra kunders önskemål, utan även överträffa dem! Vi har en helhetssyn när det gäller golvvård.
Vi ska göra rent våra kunders golv, men även utföra jobbet och uppträda på ett rent sätt. Det är enkelt att ha med oss att göra, vår kommunikation är rak och tydlig. Vår attityd är positiv och vi glädjer oss att få arbeta med just ditt golv.

Golvvård och kundvård går hand i hand hos oss - Långsiktighet och förtroende är nyckelord i goda och hållbara affärsrelationer.