Vid vårt första besök hos dig som kund gör vi en inventering av dina golv. Vi mäter upp golvytor, tar reda på material, golvets status och lämplig behandling. Genom många års erfarenhet har vi till vår hjälp utvecklat en analysmodell för att kunna ge ditt golv den bästa behandling.